Duurzaamheid

Bij Vondel Hotels heeft sociale verantwoordelijkheid hoge prioriteit. Wij willen onze gasten de best mogelijke service bieden en tegelijkertijd streven naar meer gebruik van milieuvriendelijke en duurzame producten en werkwijzen. Denk hierbij aan zuinig omgaan met energie en water, milieuvriendelijk schoonmaken, recyclen en weloverwogen keuzes maken rond biologische voeding en lokale producten. We willen bewustwording van het milieu vergroten bij onze medewerkers, leveranciers en gasten.

Bij alle hotels uit de Vondel Hotels collectie streven wij naar het Green Key Gold certificaat. Green Key is het grootste duurzaamheidslabel voor de toerisme- en recreatiebranche in Nederland.

Bezoek de Green Key website voor meer informatie: www.greenkey.nl

 

VONDEL HOTELS MVO STATEMENT

Vondel Hotels voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij  informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van ons product en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zoveel mogelijk voor zover het een negatief impact zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij  leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.